Заграниця

Інформаційно-аналітичний дайджест для всіх, хто їде за кордон або залишається вдома

ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» №07 (419)

РАБОТА


Міністерство праці та соціальної політики інформує

Механізм отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

11/4/2008

За експертними оцінками зараз за кордоном працює 3-3,5 млн громадян України. 2-3% із загальної чисельності трудових мігрантів працевлаштовуються за допомогою суб’єктів господарювання, які мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. На сьогодні в Україні діє 625 ліцензіатів.

Відповідно до закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном відноситься до видів господарської діяльності, який ліцензується державою. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» Міністерство праці та соціальної політики визначено органом ліцензування з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном регламентується наступними нормативно-правовими актами:
- закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;
- закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. №756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»;
- наказ Держпідприємництва та Мінпраці від 19.12.2001 р. №155/534 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном»;
- наказ Держпідприємництва та Мінпраці від 24.06.2004 р. №78/141 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном».

З метою забезпечення ефективного та прозорого провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном суб’єкт господарської діяльності, який має намір проваджувати означений вид діяльності, повинен ознайомитись насамперед з наказом Держпідприємництва та Мінпраці від 19.12.2001 р. №155/534 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном» (далі – ліцензійні умови). Ліцензійні умови встановлюють перелік організаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Ліцензійними умовами, зокрема, передбачено опис наступних документів:
- заяви на видачу ліцензії (додаток 1 ліцензійних умов);
- переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном (додаток 2 ліцензійних умов);
- заяви на видачу копії ліцензії (додаток 3 ліцензійних умов);
- заяви про переоформлення ліцензії (додаток 4 ліцензійних умов);
- заяви про видачу дубліката ліцензії (додаток 5 ліцензійних умов);
- журналу єдиного обліку клієнтів, яким надано послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном (додаток 6 ліцензійних умов).

Перелік документів, який необхідний для започаткування діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном передбачено п. 54 постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. №756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності». Це наступні документи:
- засвідчена в установленому порядку копія документу про освіту (для фізичної особи);
- засвідчений в установленому порядку витяг з установчих документів із зазначенням виду господарської діяльності - посередництво у працевлаштуванні за кордоном (для юридичної особи);
- засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним приміщення для провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кодоном;
- копія дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування (якщо зовнішньоекономічний договір укладено з роботодавцем)*;
- копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику (якщо зовнішньоекономічний договір укладено з посередником)*;
- копія документу (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру), що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарської діяльності у країні місцезнаходження (якщо зовнішньоекономічний договір передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників)*.

* зазначені документи повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані у консульській установі України (можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше.

Відповідно до ст. 10 закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» суб’єкт господарювання, який має намір провадити діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. До заяви про видачу ліцензії додаються документи, передбачені п. 54 постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. №756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності».

Відповідно до ст. 11 закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» Мінпраці приймає рішення про видачу або про відмову у її видачі.

Відповідно до ст. 14 закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном на підставі отриманої ліцензії.

Відповідно до ст. 16 закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підставами для переоформлення є:
- зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові для фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;
- зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зазначені зміни.

Відповідно до ст. 14, 15, 16 закону України «Про ліцензування певних видів господарювання певних видів господарської діяльності», пунктів 1, 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 р. №1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» (зі змінами від 15.10.2004 р.) плата за видачу ліцензії справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; плата за видачу копії ліцензії справляється у розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; плата за переоформлення ліцензії справляється у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади та зараховується до Державного бюджету України. Строк дії ліцензії становить п’ять років.

Прийом документів та консультації з питань отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном здійснюються щочетверга з 9:00 до 18:00 у приміщенні Міністерства праці та соціальної політики України за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10 (каб. 1820). Контактний тел.: (044) 289-50-97.

З питань, які стосуються легітимності діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що пропонують надання послуг із посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, здійснюється з понеділка по четвер з 17:00 до 18:00, у п’ятницю з 16:00 до 16:45 (вихідні дні субота та неділя) за тел.: (044) 289-50-97, 289-87-83.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном висвітлюється у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінпраці (www.mlsp.gov.ua), що постійно оновлюється.ЖИЗНЬ В РИТМЕ САЛЬСЫ
Как колумбийцам удалось сохранить свое знаменитое умение радоваться жизни

В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ВЫЖИТЬ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ
Часто незнание иностранных языков и непонимание местных обычаев приводят к недоразумениям


ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» - інформаційно-аналітичний дайджест про еміграцію, роботу, навчання та відпочинок за кордоном


E-mail: info@zagranitsa.info
© «Заграниця» (1999-2023)