Заграниця

Інформаційно-аналітичний дайджест для всіх, хто їде за кордон або залишається вдома

ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» №6 (317)

РАБОТА


Трудоустройство за границу

Официально за границу трудоустраивается только 1-2% от общего числа трудовых мигрантов. Всего, согласно экспертным оценкам, за пределами страны сегодня работает до 3 млн граждан Украины. По статистике Минтруда, за 2005 год услугами посредников по трудоустройству за границей воспользовалось 56.600 граждан. Подробнее о ситуации на рынке зарубежного трудоустройства – в статье начальника Управления политики занятости и трудовой миграции Минтруда Украины Татьяны Петровой.

10/2/2006

ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ: СТАН ТА РЕГУЛЮВАННЯ

Питання трудових міграцій є однією з актуальних проблем українського сьогодення. За експертними оцінками за кордоном зараз працює до 3 млн громадян України. Каналами трудової міграції українських громадян є самостійний пошук місця роботи, використання туристичних агенцій, безпосереднє запрошення іноземної сторони, використання послуг суб’єктів господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном є одним із 68 видів господарської діяльності, які відповідно до п. 56 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підлягають ліцензуванню з боку української держави.

Існування дозвільної системи господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні практикується в багатьох країнах світу (Російська Федерація, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Польща, Італія, Швейцарія, Ірландія, Болгарія, Кіпр, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Корея, Японія, США та Канада). Вона є мобільним засобом поєднання потреби та пропозиції робочої сили та надійним механізмом соціального захисту громадян. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» органом ліцензування з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном визначено Міністерство праці та соціальної політики.

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном (затверджені спільним наказом Держпідприємництва та Мінпраці №155/534 від 19.12.2001 р.), посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном – це надання суб'єктами господарювання послуг з пошуку роботи відповідно до заявок роботодавців щодо незайнятих робочих місць (вакантних посад) та надання інформаційно-консультативних послуг щодо можливостей працевлаштування, умов та розмірів оплати праці, найменування та місцезнаходження роботодавців.

Структурами, які займаються посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, щорічно надаються послуги у працевлаштуванні лише незначній чисельності громадян України – трудових мігрантів, а саме 1-2% від загальної чисельності трудящих-мігрантів, які працюють за кордоном. Громадяни України, які працевлаштовуються за кордоном через проліцензовані посередницькі структури, легально отримують роботу за кордоном і є соціально захищеними з боку іноземних роботодавців.

Вимоги до суб’єктів підприємницької діяльності України щодо діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном визначені наступними нормативно-законодавчими актами: Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», постановою Кабінету Міністрів України №756 від 04.07.2001 р. «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», наказом Держпідприємництва та Мінпраці №155/534 від 19.12.2001 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», наказом Держпідприємництва та Мінпраці №78/141 від 24.06.2004 р. «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном».

Серед основних вимог до діяльності ліцензіатів висувається необхідність документального підтвердження статусу іноземного роботодавця або посередника (які задіяні у працевлаштуванні громадян України), відносин між іноземними партнерами та ліцензіатами відповідно до зовнішньоекономічних договорів у сфері діяльності із працевлаштування громадян України за кордоном, відносин між ліцензіатами та особою, що звернулася до нього за послугами у працевлаштуванні, які оформлюються договором.

Суб’єкти господарської діяльності, які мають ліцензію Мінпраці, здійснюють свою діяльність лише з тими іноземними партнерами, які працюють на підставі дозволів на працевлаштування іноземців, виданих роботодавцям або ліцензій на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні іноземців, виданих посередникам. Надаються також відповідні реєстраційні документи іноземного роботодавця або посередника, зовнішньоекономічні договори та проекти трудових контрактів.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) з надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном (зовнішньоекономічний договір) є письмово оформленою угодою суб’єкта господарської діяльності з іноземним роботодавцем (його контрагентом), або іноземним посередником. Зміст зовнішньоекономічного договору має відповідати законодавству держави працевлаштування та міжнародним договорам України. Він спрямований на встановлення прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності з підбору, необхідних роботодавцю або іноземному посереднику працівників.

Проект трудового договору – це документ засвідчений іноземним роботодавцем, який має відповідати законодавству держави працевлаштування та міжнародним договорам України. Він містить основні реквізити роботодавця, професійні вимоги до працівника, відомості про характер роботи, умови праці, її оплати та проживання на території країни працевлаштування, соціального захисту, зокрема страхування, термін дії договору, умови його поновлення та розірвання, порядок покриття транспортних витрат щодо в’їзду та виїзду українського працівника до країни та із країни працевлаштування. Складовою проекту трудового договору є також відомості про відповідальність працівника перед роботодавцем відповідно до трудового договору.

Договір між ліцензіатом та клієнтом – це угода про надання клієнту послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Вона передбачає перелік та вартість послуг, права та обов’язки сторін відповідно до законодавства України, шляхи вирішення спірних питань, відповідальність ліцензіата та клієнта за виконання положень договору.

Керуючись законодавчими актами у сфері ліцензування, Мінпраці створило дієву систему державної координації діяльності суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, яка включає:

- регулювання видачі суб’єктами господарювання ліцензій відповідно до вимог законодавства;

- координування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в частині посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

- анулювання ліцензій у суб’єктів господарювання відповідно до вимог законодавства;

- здійснення планових та позапланових перевірок щодо додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

- інформаційне забезпечення діяльності ліцензіатів;

- здійснює організаційне та методичне забезпечення діяльності Комісії Міністерства праці та соціальної політики України з питань ліцензування посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та надання іноземцям дозволів на працевлаштування в Україні.

Комісія Міністерства праці та соціальної політики України з питань ліцензування посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та надання іноземцям дозволів на працевлаштування в Україні розглядає подані заяви про видачу ліцензії та приймає відповідні рішення; розглядає матеріали перевірок ліцензіатів, заяви та скарги громадян; інформує правоохоронні органи щодо порушень у сфері посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Рішення Комісії приймаються колегіально. До складу Комісії входять представники Міністерства праці та соціальної політики України, Державного центру зайнятості, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Федерації профспілок України, Федерації роботодавців України та наглядової ради Української асоціації приватних судовласників.

Протягом 2005 року Мінпраці було здійснено 198 перевірок додержання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, анульовано 39 ліцензій, видано 114 розпоряджень щодо необхідності усунення порушень.

Станом на 3 лютого 2006 року в Україні здійснюють свою діяльність 431 ліцензіат. Їх кількість є вдвічі меншою ніж у 2001 році, що пов’язано із введенням у 2001 році нової нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність посередників із працевлаштування на роботу за кордоном.

Звертає на себе також увагу і стала тенденція щодо збільшення кількості виданих ліцензій, зменшення кількості анульованих ліцензій, а також активізація результативності діяльності ліцензіатів. За 2000-2005 роки суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність із посередництва у працевлаштуванні громадян України за кордоном, було працевлаштовано більше 250 тис. осіб, зокрема:

у 2000 р. – 33,7 тис. осіб;

у 2001 р. – 36,3 тис. осіб;

у 2002 р. – 40,7 тис. осіб;

у 2003 р. – 38,2 тис. осіб;

у 2004 р. – 45,6 тис. осіб;

у 2005 р. – 56,6 тис. осіб

Чисельність трудових мігрантів – громадян України, в середньому працевлаштованих через одну посередницьку структуру, збільшилася за останні п’ять років втричі (з 41 особи у 2001 році до 131 особи у 2005 році - Таблиця №1).

Сферами працевлаштування українських громадян - трудових мігрантів переважно є: транспорт і зв’язок, будівництво та промисловість, рибне та сільське господарство. Основними країнами працевлаштування є Кіпр, Чехія, Латвія, Греція, Росія.

Дві третини контрактів, що укладалися із зарубіжними роботодавцями передбачали тривалість роботи до року, третина – до півроку.

Більше 80% працівників на момент виїзду на роботу в іншу країну ніде не працювали (у 2001 році таких працівників було 55,0%).

Активність посередницьких структур у працевлаштуванні громадян за кордоном має значну регіональну диференціацію. Основний обсяг працевлаштування припадає на Одеську область (2/3 загального обсягу по Україні), Донецьку область (11%), АР Крим (4%) та Харківську область (3%), а також міста Севастополь (10%) та Київ (3% від загального обсягу по Україні).

Суб’єкти підприємницької діяльності, які мають ліцензію Мінпраці із посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном уклали угоди і співпрацюють із іноземними партнерами із 55 країн світу. Найбільша кількість ліцензіатів мають зв’язки із роботодавцями та посередниками Кіпру, Латвії, Греції, Ліберії, Панами, займаючись працевлаштуванням спеціалістів та робітників на морські судна. Багато ліцензіатів працює у сфері посередництва достатньо великий термін і позитивно зарекомендували себе у цій діяльності. Зокрема, це Морське агентство «Наутілус» (м. Миколаїв), Морська агенція «Адріатіко Бриг» (м. Одеса), компанія «Данаос Україна» (м. Одеса), ТОВ «Оазіс Шіппінг Інтернешенал» (м. Київ), Приватний підприємець Басаргіна Т.Я. (м. Керч), АТЗТ «Аякс» (м. Іллічівськ), ТОВ «Кристал Маріна Лтд» (м. Одеса), ПП «Адріатико-Маріуполь» (м. Маріуполь) та інші.

З роботодавцями Чеської Республіки активно співпрацюють такі ліцензіати, як Приватний підприємець Вербицька Н.П. (м. Київ), ПП Агенція «ФЕЯ» (м. Рівне), ТОВ «Укрконтракт ЛТД» (м. Рівне). У медичних закладах США працевлаштовує середній медичний персонал ДП «Міжнародні Професійні Ресурси – Україна» (м. Київ), а лікарів та медсестер у Лівії – Українсько-лівійське підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «ІБН СІНА» (м. Київ), ПФ «Віце-Адмірал» (м. Івано-Франківськ). Здійснюють посередницьку діяльність щодо працевлаштування будівельників в Російську Федерацію ПП «Сірет-Ексім» (м. Чернівці), ТОВ «Закарпаттрансбуд» (м. Чоп Закарпатської обл.). З роботодавцями із Японії співпрацюють ПП «Феавинд» (м. Київ), ПП «Ірис-Арт-Експрес» (м. Київ). Активно працює у сфері посередництва у працевлаштуванні громадян за кордоном Молодіжний центр праці (м. Київ).

Повний перелік суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензію Мінпраці на посередницьку діяльність у працевлаштуванні на роботу за кордоном (із зазначенням адрес, телефонів, прізвищ директорів компаній, термінів дії ліцензій, країн працевлаштування) будуть надані у наступних числах видання.

Тетяна ПЕТРОВА,
начальник Управління політики зайнятості
та трудової міграції Міністерства праці
та соціальної політики України.ЖИЗНЬ В РИТМЕ САЛЬСЫ
Как колумбийцам удалось сохранить свое знаменитое умение радоваться жизни

В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ВЫЖИТЬ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ
Часто незнание иностранных языков и непонимание местных обычаев приводят к недоразумениям


ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» - інформаційно-аналітичний дайджест про еміграцію, роботу, навчання та відпочинок за кордоном


E-mail: info@zagranitsa.info
© «Заграниця» (1999-2023)