Заграниця

Інформаційно-аналітичний дайджест для всіх, хто їде за кордон або залишається вдома

ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» №51 (156) Венгрия

РАБОТА


Законодавство Угорщини у сфері працевлаштування

Iноземний громадянин, який прибув до Угорщини з наміром працевлаштуватися або зареєструвати власну фiрму, зобов'язаний одержати дозвiл на працю. Порядок одержання такого дозволу визначений розпорядженням мiнiстра праці Угорщини за N7/1991 вiд 1991 року.

20/12/2002

Іноземець має право на працевлаштування в Угорщині лише на пiдставi дозволу, виданого управлінням з питань працевлаштування (обласним чи столичним) за мiсцем проживання в Угорській Республіці. Дозволи видаються у наступних випадках.

* У даному регiонi вiдсутня квалiфiкована робоча сила з числа угорських громадян для виконання подібного виду робiт.

* Працевлаштування iноземця є вмотивованим i корисним для конкретного підприємства, кооперативу, фірми.

* Якщо iноземець бажає одержати дозвiл на здiйснення такої трудової дiяльностi, яка не входить до списку заборонених.

Дозвiл може видатися також, якщо міждержавними або міжурядовими угодами визначена квота для працевлаштування iноземних громадян та загальна кількість дозволів не виходить за рамки квоти, а також чоловіку (дружині) або дітям іноземного громадянина, який працює а Угорщинi не менше 8 рокiв, а вони проживають разом з ним в країнi не менше 5 рокiв.

Клопотання щодо отримання дозволу для працевлаштування iноземця подається роботодавцем, який бажає прийняти його на роботу. У клопотаннi вказуються точнi данні роботодавця та працiвника, визначається коло його майбутньої дiяльностi, мiсце роботи та посада, дати початку та закінчення дiї контракту, розмiр основної зарплати, а також детальне вмотивування працевлаштування. До клопотання додаються офіційно засвідчені переклади документу, що підтверджує професійну квалiфiкацiю працiвника та медичної довідки про стан здоров'я iноземця.

Для працевлаштування групи іноземців роботодавець має подати клопотання на одержання «групового дозволу». У цьому дозволi Управління визначає, з розбивкою за кожним окремим фахом, кількість іноземців, якi можуть бути працевлаштовані для виконання роботи, зазначеної у клопотаннi. Груповий дозвiл дійсний до закінчення договору, укладеного з iноземцями.

Контроль за додержанням правил, що регулюють порядок видачі дозволу на працевлаштування в Угорщинi, виконує центр з питань працевлаштування. Якщо перевіркою буде встановлено, що роботодавець прийняв на роботу iноземця без відповідного дозволу, центр накладає на роботодавця штраф в розмiрi подвiйної заробітної плати іноземця.

Роботодавець може встановлювати трудовi відносини лише з тим iноземцем, який має трудову книжку, дозвiл на працевлаштування, а також робочу вiзу.

Після в'їзду до Угорщини iноземець звертається до управління полiцiї за мiсцем роботи для одержання дозволу на проживання. Тимчасовий дозвiл видається на пiдставi дозволу на роботу та контракту i, як правило, не перевищує одного року, але може бути продовжений згідно з строком дії дозволу та контракту на роботу.

_







ЖИЗНЬ В РИТМЕ САЛЬСЫ
Как колумбийцам удалось сохранить свое знаменитое умение радоваться жизни

В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ВЫЖИТЬ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ
Часто незнание иностранных языков и непонимание местных обычаев приводят к недоразумениям


ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» - інформаційно-аналітичний дайджест про еміграцію, роботу, навчання та відпочинок за кордоном


E-mail: info@zagranitsa.info
© «Заграниця» (1999-2024)