Заграниця

Інформаційно-аналітичний дайджест для всіх, хто їде за кордон або залишається вдома

ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» №20 (125)

ВИЗОВЫЙ ОТДЕЛ


Консульський облік громадян за кордоном

Як проводиться реєстрацiя громадян України за кордоном консульськими установами? Які документи для цього необхідно надати?

22/5/2002

У вiдповiдностi до чинного українського законодавства, громадяни України, якi постiйно перебувають за кордоном (особи, яким у встановленому порядку оформлено постiйне проживання за кордоном) або тимчасово перебувають за кордоном бiльш нiж три мiсяцi, але обумовлений строк, мають стати на облiк у консульськiй установi України. Узяття на облiк громадян України здiйснюється в тiй консульськiй установi України, на територiї консульського округу якої вони проживають.

За взяття на облiк громадян України, якi постiйно проживають за кордоном, стягується консульський збiр. Узяття на облiк громадян України, якi тимчасово перебувають за кордоном, здiйснюється безкоштовно.

При взяттi на облiк громадянин України подає заяву, пред'являє паспорт громадянина України для виїзду за кордон, заповнює облiкову картку, до якої додається фотокартка розмiром 35x45 мм. Дiти до 18-рiчного вiку вносяться до облiкової картки одного з батькiв. До неї також додається фотокартка кожної дитини розмiром 35x45 мм. Пiсля досягнення 18-рiчного вiку на них заповнюються окремi облiковi картки.

При взяттi на облiк у паспортi робиться вiдмiтка: «Узятий на облiк в ...», ставляться дата, пiдпис уповноваженої на те особи, гербова печатка.

Зняття з облiку здiйснюється за заявою громадянина України. При цьому в облiковiй картцi i паспортi громадянина України робляться вiдповiднi запис та вiдмiтка: «Знятий з облiку в ...», ставляться дата, пiдпис уповноваженої на те особи, гербова печатка.

Громадяни України, якi тимчасово перебувають за кордоном бiльш нiж три мiсяцi (але строк обумовлений) на навчаннi, стажуваннi, лiкуваннi, у вiдрядженнi, працюють за контрактом тощо, беруться на облiк в консульськiй установi України, на територiї консульського округу якої вони проживають. При взяттi на облiк громадянин України подає заяву та заповнює облiкову картку, до якої додається фотокартка розмiром 35x45 мм. У паспортах громадян України, якi перебувають за кордоном з вищезазначених причин, робиться вiдмiтка «Узятий на тимчасовий облiк в ... до ...», ставляться дата, пiдпис уповноваженої на те особи та гербова печатка.

Дипкур'єри, туристи та громадяни України, якi перетинають країну транзитом, облiку не пiдлягають.

Облiк громадян України, якi прибули до країни в короткострокове (до трьох мiсяцiв) вiдрядження, та членiв українських делегацiй ведеться в журналах або в облiкових картках. Нiяких вiдмiток у паспортах цих громадян не робиться.

Для взяття на консульський облiк дiтей, якi є громадянами України i якi всиновленi iноземцями, усиновителі подають до дипломатичного представництва або консульської установи України документ, що пiдтверджує факт усиновлення дитини – громадянина України iноземцями, проїзний документ дитини, заповнену заяву-анкету на дитину, одну фотокартку розмiром 35x45 мм.

_ЖИЗНЬ В РИТМЕ САЛЬСЫ
Как колумбийцам удалось сохранить свое знаменитое умение радоваться жизни

В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ
Что должны знать украинцы, чтобы успешно воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

ВЫЖИТЬ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ
Часто незнание иностранных языков и непонимание местных обычаев приводят к недоразумениям


ГОЛОВНА - АРХІВ - Новини - Аналітика - Імміграція - Візи - Робота - Освіта - Інтеграція - Туризм - Аеробус - Автотур - Гроші - Нерухомість - Шопінг - Фотокадр - Країнознавство - Культура - Гід гурмана - Мандри - Дивосвіт - Зона закону - Безпека - Просто життя - Особистий досвід - Спортивний інтерес - Здоров'я - Технології

«Заграниця» - інформаційно-аналітичний дайджест про еміграцію, роботу, навчання та відпочинок за кордоном


E-mail: info@zagranitsa.info
© «Заграниця» (1999-2024)